Chrystusowy


Chrystusowy
Namiestnik Chrystusowy zob. namiestnik.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • chrystusowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, chrystusowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z Chrystusem (pisane dużą literą) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kościół Chrystusowy. Namiestnik Chrystusowy. Rany Chrystusowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrystusowy — chrystusowywi 1. Chrystusowy «odnoszący się do Chrystusa» Uczniowie Chrystusowi. 2. «taki jak u Chrystusa» Nosić, mieć chrystusową bródkę. ∆ Chrystusowy wiek, chrystusowe lata «33 lata» …   Słownik języka polskiego

  • Chrystusowy wiek — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co Chrystusowe lata: Osiągnąć Chrystusowy wiek. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • namiestnik — podn. Namiestnik Chrystusa, Chrystusowy «papież»: Namiestnik Chrystusa na ziemi nie jest tylko głową ziemskiego Kościoła czy tym bardziej mikropaństwa kościelnego. Jest przede wszystkim najwyższym w świecie i najbardziej uniwersalnym autorytetem… …   Słownik frazeologiczny

  • wiek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okres od czyichś urodzin do danego momentu życia lub do śmierci; czas istnienia czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wiek młodzieńczy, dojrzały …   Langenscheidt Polski wyjaśnień